به وب سایت صنعت گستر خوش آمدید.

صنعت گستر

صنعت گستر
دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان سعدی جنوبی ، کوچه خوانساری ، نبش پاساژ امیرکبیر ، پلاک 38

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۳۹۵۰۹۳۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۳۹۹۴۶۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۶۶۱۶۷۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۳۶۶۱۶۷۵۱ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
  • پست الکترونیک:

پرسنل

 • آقای گرگیمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۰۹۳۷فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۶۱۶۷۵۱
 • موبایل:
 • تلفن: فکس:
 • موبایل:

آدرس

دفتر نمایندگی / شعبه دفتر جدید

مشخصات

  • نام:
  • دفتر جدید
  • آدرس:
  • آدرس دفتر جدید

تلفن ها

  فکس ها

   پست الکترونیک

    پرسنل

    آدرس

    با ما در ارتباط باشید

    اطلاعات تماس

    • خیابان سعدی جنوبی ، کوچه خوانساری ، نبش پاساژ امیرکبیر ، پلاک 38
    • ۳۳۹۵۰۹۳۷ ۲۱ ۰۰۹۸
    • ۳۳۹۹۴۶۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸
    • ۳۶۶۱۶۷۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸
    • ۳۶۶۱۶۷۵۱ ۲۱ ۰۰۹۸
    • electroettecal.ghorfe24.com
    • sanatgostar.ghorfe24.com

    فرم تماس